Minőségpolitika

Az F&F PACK Kft. 2013-ban alakult meg. Megalakulásának célja a műanyag csomagolóeszközök gyártásával, értékesítésével a piacon egy újabb szolgáltatói Társaság létrehozása, mely a vevői igényeket magas minőségi színvonalon elégíti ki.

A magas minőségen végzett gyártás megtartásához, továbbfejlesztéséhez szállítóinkon keresztül folyamatos kapcsolatban állunk a gyártókkal. Termékismertetőkkel, továbbképzésekkel folyamatosan szinten tartjuk, illetve továbbfejlesztjük dolgozóink szakmai felkészültségét.

Cégünk rendkívül dinamikus fejlődésen megy át, ezt tükrözi a telephely folyamatos bővítése, a tevékenység kiegészítése, árbevétel növekedése és a vevőkör bővülése, mely alapján az F&F PACK Kft. vevőközpontúsága is mérhető.

Az F&F PACK Kft. dolgozói a vevők és más érdekelt felek igényeinek, követelményeinek megfelelően meghatározott minőségcélok elérésével, a minőségirányítási rendszer előírásainak betartásával biztosítani kívánják vevőik maximális elégedettségét és minél magasabb színvonalú szakmai kiszolgálását, valamint a Társaság környezeti teljesítésének folyamatos javítását, az ezzel kapcsolatos követelmények maradéktalan teljesülését. A dolgozók megfelelően motiváltak, hogy saját munkahelyeiken felelős és környezettudatos tevékenységet folytassanak.

A Társaság vezetősége kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységén belül a környezeti tényezőkre vonatkozó érvényes jogszabályokat betartja valamint kötelezettséget vállal a környezetszennyezés megelőzésére.

Fő feladatunk továbbá, hogy a szervezeti működést, a belső munkafolyamatokat, a szolgáltatás rendszerét egységessé, szabályozottá tegyük, így növelve a működési hatékonyságot, a környezeti teljesítést, a vevői kapcsolatokat és megelégedettséget, illetve mindezek által az F&F PACK Kft. versenyképességét.

Társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer bevezetésével a vevői igényeket a legmagasabb színvonalon kívánja kielégíteni, melyet folyamatosan fenntart és továbbfejleszt a fenti célok elérésének érdekében.

 

Tázlár, 2017. december 1.

Fenyvesi Zoltán

Ügyvezető

F&F PACK Kft.

Tanúsítvány HUN (ISO 9001)